Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   ปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19 

   สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-09-15)

   โครงการ ปั้น SMEs สู่ B2C ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาผสมผสานกับการพัฒนากลยุทธ์ในการทำตลาดออนไลน์รูปแบบใหม่ มาช่วยพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs มีศักยภาพการตลาดออนไลน์ และขยายฐานลูกค้าใหม่ ในช่องทางตลาดออนไลน์ อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลทาให้เศรษฐกิจของประเทศเกิดการชะลอตัว โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ความรู้แนวคิดและทักษะให้กับผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และบุคคลทั่วไปในการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและทำการตลาดออนไลน์บนตลาดกลางออนไลน์ (E-marketplace) ...