Now showing items 1-2 of 2

  • type-icon

   วิจัยเพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงกล้องวงจรปิดและระบบ รู้จํา เพื่อค้นหาผู้ต้องหาตามหมายจับไม่มีคุณภาพประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม 

   ชุมพล บุญมี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-15)

   กองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ได้รวบรวมเก็บภาพคนร้ายตามหมายจับไม่มีคุณภาพที่ค้างอยู่ -ข้อมูลภาพคนร้ายดังกล่าวถูกจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถจัดทำเป็นฐานข้อมูลภาพคนร้ายได้ ที่ผ่านมาได้มีความพยายามในการใช้ข้อมูลภาพคนร้ายดังกล่าวในการค้นหาเบาะแสคนร้ายจากกล้องวงจรปิด แต่ความพยายามดังกล่าวจำเป็นต้องใช้แรงงานคนเป็นจำนวนมาก และใช้ระยะเวลาในการค้นหานาน จึงทำให้การค้นหาผู้ต้องหาดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จำเป็นต้องศึกษาหาแนวทางวิธีการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการค้นหาผู้ต้องหาตามหมายจับไม่มีคุณภาพ ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการตรวจจับวัตถุ/ใบหน้า ...
  • type-icon

   วิจัยเพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงกล้องวงจรปิดและระบบรู้จํา เพื่อค้นหาผู้ต้องหาตามหมายจับไม่มีคุณภาพประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

   ชุมพล บุญมี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-15)

   กองบังคับการตำรวจนครบาล 8 ได้รวบรวมเก็บภาพคนร้ายตามหมายจับไม่มีคุณภาพที่ค้างอยู่ -ข้อมูลภาพคนร้ายดังกล่าวถูกจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถจัดทำเป็นฐานข้อมูลภาพคนร้ายได้ ที่ผ่านมาได้มีความพยายามในการใช้ข้อมูลภาพคนร้ายดังกล่าวในการค้นหาเบาะแสคนร้ายจากกล้องวงจรปิด แต่ความพยายามดังกล่าวจำเป็นต้องใช้แรงงานคนเป็นจำนวนมาก และใช้ระยะเวลาในการค้นหานาน จึงทำให้การค้นหาผู้ต้องหาดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จำเป็นต้องศึกษาหาแนวทางวิธีการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการค้นหาผู้ต้องหาตามหมายจับไม่มีคุณภาพ ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการตรวจจับวัตถุ/ใบหน้า ...