Show simple item record

dc.contributor.authorVirote Boonyapinyo
dc.contributor.authorวิโรจน์ บุญญภิญโญ
dc.contributor.otherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2015-09-07T07:58:20Z
dc.date.available2015-09-07T07:58:20Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/68
dc.description.abstractThe purpose of this Performance Test is to verify the design intent of main façade systems to be used in “The Hotel Condominium” building project. The performance test was conducted at Kaskal Façade Testing Centre in 342 Moo 7, Sukhumvit Road Km. 35, Bangpoomai, Muang Samutprakarn, Thailand (10280). The test facility is leased by Fenster International Co., Ltd. as the façade contractor. In order to ensure that tests are conducted in compliance to ASTM standards for testing, Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) is nominated to supervise and evaluate the tests as the Independent Testing Consultant. The tests were conducted to evaluate water and air tightness and structural performance of the façade specimen in accordance with ASTM standard procedures for testing and also under the similar installation conditions of the actual building façade. The full scale test specimen was constructed in accordance with the approved shop drawings and was tested independently. The test results found that the air leakages of sliding door and casement window with fixed frame were less than the allowable values. Therefore, sliding door and casement window with fixed frame passed the criteria of the air infiltration test. The test results also found that sliding door and casement window with fixed frame passed the criteria of the water penetration test. In addition, the defections of mullion, transom, and glass of all test specimens under +/- 1.6 kPa design wind load were less than the allowable values. Therefore, sliding door and casement window with fixed frame passed the criteria of the structural performance test. Finally, the results from the structural safety confirmation test (proof load test) for frame and glass components show that no permanent distortions or damages for sliding door and casement window with fixed frame were observed under + 2.4 kPa. However, the sliding door did not pass the proof load test for - 2.4 kPa because of failure at handle lock of door at -2.15 kPa.en
dc.description.abstractวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ การตรวจสอบและประเมิน โครงสร้างและสมรรถนะการใช้งาน ของระบบผนังกระจก ของ The Hotel Condominium การทดสอบกระทำที่ศูนย์ทดสอบผนังรอบอาคารของบริษัท แคสแคล จำกัด ตั้งอยู่ที่ 342 หมู่ 7 บางปูใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โดยบริษัทติดตั้งผนังรอบอาคาร คือ บริษัท เฟ็นสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM ของประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท แคสแคล จำกัด จึงได้แต่งตั้งสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาการทดสอบอิสระ เพื่อทำการตรวจสอบและประเมินการทดสอบ และทำรายงานผลการทดสอบสำหรับโครงการนี้การทดสอบ เพื่อประเมินโครงสร้างและสมรรถนะการใช้งาน ของระบบผนังกระจกตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM มี 4 แบบ คือ 1.การทดสอบการรั่วซึมจากน้ำฝนของระบบผนังกระจก 2.การทดสอบการรั่วซึมอากาศของระบบผนังกระจก 3.การทดสอบสมรรถนะโครงสร้างของระบบผนังกระจก และ 4.การทดสอบความปลอดภัยโครงสร้างของระบบผนังกระจก ตัวอย่างของระบบผนังกระจกที่ทดสอบมีการตรวจสอบแบบ และการติดตั้งให้เหมือนในงานจริง ผลการทดสอบพบว่า ตัวอย่างของของระบบผนังกระจกของโครงการ ผ่านการทดสอบการรั่วซึมจากน้ำฝน และการรั่วซึมอากาศ การทดสอบสมรรถนะโครงสร้างของระบบผนังกระจก ภายใต้แรงดันและแรงดูดที่ออกแบบเท่ากับ +/- 1.6 kPa พบว่าการโก่งตัวของกระจกและโครงอลูมิเนียมที่รองรับกระจกของทั้งสองโครงการมีค่าน้อยกว่าค่าที่ยอมให้ ดังนั้นตัวอย่างของของระบบผนังกระจกของโครงการ ผ่านการทดสอบสมรรถนะโครงสร้างของระบบผนังกระจก สุดท้ายการการทดสอบความปลอดภัยโครงสร้างของระบบผนังกระจก ภายใต้แรงดันและแรงดูด +/- 2.4 kPa (ที่ 1.5 เท่าของแรงที่ออกแบบ) พบว่าไม่มีการแตกของกระจก ไม่มีความเสียหายถาวรของโครงอลูมิเนียม และส่วนประกอบต่าง ๆ ภายใต้แรงดัน + 2.4 kPa แต่มือจับประตูมีความเสียหายและทำให้กระจกแตกภายใต้แรงดูด - 2.15 kPa โดยทุกฝ่ายเห็นชอบให้หยุดการทดสอบและเปลี่ยนชุดมือจับสำหรับการติดตั้งจริงโดยไม่ต้องทำการทดสอบใหม่อีกครั้งth
dc.description.sponsorshipสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoengen
dc.publisherThammasat University Research and Consultancy Institute
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
dc.subjectInspection and Evaluationth
dc.subjectThe Hotel Condominiumth
dc.titleInspection and Evaluation of Structural and Function Performance of Façade System for The Hotel Condominium
dc.title.alternativeการตรวจสอบและประเมิน โครงสร้างและสมรรถนะการใช้งาน ของระบบผนังกระจกของโครงการ The Hotel Condominium
dc.typeText
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
cerif.cfProj-cfProjId2556A00538
mods.genreบทความ
mods.location.physicalLocationสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
turac.projectTypeโครงการวิจัย
turac.researchSectorสาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง (Building sector : BU)
turac.contributor.funderสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
turac.fieldOfStudyวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการ


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record