Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ-โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 

   วรรัตน์ ปัตรประกร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-03-06)

   โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคใต้ เพื่อให้การใช้พลังงานของโรงเรียนฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนฯ ได้รับการสนับสนุนเปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานผ่านกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในปีงบประมาณ 2560 โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ทางโรงเรียนฯได้ทำการเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นเดิมไปเป็นเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงชนิดระบาย ความร้อนด้วยอากาศ แบบ MAGNETIC BEARING ขนาด 170 ตัน เครื่องปรับ ...