Show simple item record

dc.contributor.authorหาญพล พึ่งรัศมี
dc.contributor.otherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2018-02-26T08:25:12Z
dc.date.available2018-02-26T08:25:12Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/390
dc.description.abstractอุตสาหกรรมอาหารนับเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมส่งออกที่สำคัญ ซึ่งในปัจจุบันการค้าโลกนับวันจะมีการเปิดเสรีมากขึ้น ส่งผลให้การส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารของไทยไปยังตลาดโลกประสบกับอุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคเอเชียด้วยกัน ซึ่งมีหลายประเทศที่สามารถผลิตอาหารเพื่อการส่งออกได้ นอกจากนี้การที่ผู้บริโภคในประเทศคู่ค้าสำคัญได้ให้ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงทำให้หันมาบริโภคสินค้าที่มาจากกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด จากอุปสรรคทางการค้าโลกดังกล่าว โรงงานจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจและรองรับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มศักยภาพการผลิต การแข่งขันและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อให้สามารถยกระดับการผลิตสู่ระบบการจัดการที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ทางสถาบันอาหาร จึงได้ว่าจ้างสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำเนินโครงการการยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยการลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประจำปี 2558 โดยให้คำปรึกษาแนะนำเชิงเทคนิค โดยมีวัตถุประสงค์ คือ วิเคราะห์หาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมให้คำปรึกษาในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการ เช่น ลดปริมาณของสูญเสียที่เกิดจากการผลิตและใช้วัตถุดิบอย่าง มีประสิทธิภาพ พร้อมจัดทำเอกสารและยื่นเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนกับองค์กรที่เกี่ยวข้องth
dc.description.abstractFood Industry, as a leading export industry, is significant to the country’s economy. Nowadays, as the world trading system has becomes more widely free, there are inevitably trade barriers against Thai’s food products, especially the competitions among Asian food exporting countries. In addition, becoming environmentally conscious, an increasing number of consumers in many trade partners have an explicit preference in products coming from a safe and environmental friendly production process. The manufacturers, therefore, must proactively get prepared in order to ensure their businesses execution and to withstand the aggressive competitions by enhancing productivity and competitiveness and, in the meantime, reducing greenhouse gas emission which leads to high efficient and eco-friendly management. Thammasat University Research and Consultancy Institute is then urged to initiate Good Practices on Productivity and Continuous Improving to Carbon Label 2015, giving advice on how to cut down the amount of greenhouse gases emitted to the environment and also to decrease production costs by wisely using raw materials, reducing wastes, as well as, assisting on the paperwork preparation for the submission to associated Institutes as the request for the Carbon Label certification.th
dc.description.sponsorshipอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isothaen
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
dc.subjectCarbon Labelth
dc.subjectการลดต้นทุนth
dc.subjectเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมth
dc.titleยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยการลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Good Practices on Productivity and Continuous Improving to Carbon Label) ปีงบประมาณ 2558
dc.title.alternativeGood Practices on Productivity and Continuous Improving to Carbon Label: 2015
dc.typeText
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rights.holderอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
cerif.cfProj-cfProjId2558A00287
mods.genreบทความ
mods.location.physicalLocationสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
turac.projectTypeโครงการวิจัย
turac.researchSectorสาขาอุตสาหกรรม (Industry sector : IN)
turac.contributor.clientอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
turac.fieldOfStudyสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการ


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record