Show simple item record

dc.contributor.authorวินัย รักสุนทร
dc.contributor.otherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2019-04-25T03:04:27Z
dc.date.available2019-04-25T03:04:27Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/574
dc.description.abstractจากการสำรวจความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวง จำนวน 380 จุดสำรวจพบว่า ผู้ขับขี่จำนวนมากไม่สามารถขับขี่ภายใต้ความเร็วที่กฎหมายกำหนด และมีการกระจายตัวของความเร็วมากจนเกินไป ซึ่งอาจส่งผลให้โอกาสของการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงสูงขึ้นได้ นั่นเป็นผลสืบเนื่องมาจากค่าความเร็วจำกัดที่บังคับใช้ในปัจจุบันมีความไม่เหมาะสมกับทางหลวงในประเทศไทย ควรมีการนำลักษณะกายภาพของถนนไปเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากำหนดความเร็วจำกัด นอกจากปัจจัยหลักที่นำไปใช้อ้างอิงในปัจจุบัน (เขตชุมชนและเขตนอกเมือง) สำหรับการศึกษาพฤติกรรมการใช้ความเร็ว ณ ตำแหน่งจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุพบว่า การใช้ความเร็วมีการกระจายตัวค่อนข้างสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับการกระจายตัวของความเร็วของยานพาหนะในตำแหน่งอื่น จากเหตุผลดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุที่สูงหรือรุนแรงกว่าทางหลวงในตำแหน่งอื่นได้ ซึ่งหากกรมทางหลวงมีกระบวนการควบคุมความเร็วและกำหนดความเร็วให้มีความเหมาะและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยอื่น ๆ ประกอบสำหรับตำแหน่งเหล่านั้นแล้ว ก็จะสามารถช่วยลดความรุนแรงและความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุลงได้th
dc.description.abstractSpeed data from the 380 study sites showed high speed dispersion and low compliance rate, which can be caused by inappropriate speed limits set by outdated laws. Potentially, High speed variation high number of over-speeders could result in high number of accidents. Moreover, speed limits in Thailand are currently categorized by area type and vehicle type. However, it is suggested that the road geometries such as median type, number of lanes, and access control should also be considered in setting speed limits. The speed characteristics at the black spot locations were also investigated. It was found that the speed variation of the black spot locations are significantly higher than those of other locations. Consequently, it is likely that bringing down the operating speeds at these black spot locations would also reduce number of accidents on these locations.th
dc.description.sponsorshipกรมทางหลวง. สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isothaen
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
dc.subjectความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงth
dc.subjectพฤติกรรมการใช้ความเร็วth
dc.titleศึกษาความเร็วปลอดภัยบนทางหลวงเพื่อการกำหนดความเร็วที่เหมาะสม
dc.title.alternativeThe Study of safe speed on Nation Highway for an Appropriate Speed Limit
dc.typeText
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rights.holderกรมทางหลวง. สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
cerif.cfProj-cfProjId2560A00013
mods.genreบทความ
mods.location.physicalLocationสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
turac.projectTypeโครงการวิจัย
turac.researchSectorสาขาการคมนาคมขนส่ง (Transportation sector : TR)
turac.contributor.clientกรมทางหลวง. สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
turac.fieldOfStudyสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการ


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record