Show simple item record

dc.contributor.authorบรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญth
dc.date.accessioned2020-01-07T06:31:23Z
dc.date.available2020-01-07T06:31:23Z
dc.date.issued2563-02-07
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/696
dc.description.abstractในประเทศไทย โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตและอันดับสองของความพิการ ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากกว่า สองหมื่นล้านบาทต่อปีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาและชดเชยจากความพิการ ในการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนั้น ควรเริ่มต้นเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และทำอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากการขาดนักกายภาพบำบัดและอุปกรณ์กายภาพบำบัด ทำให้การฟื้นฟูสภาพร่างกายผู้ป่วยไม่ค่อยได้ผล ดังนั้น อุปกรณ์ที่ออกแบบให้ทำงานได้ง่ายและช่วยแบ่งเบาภาระของของนักกายภาพบำบัดจึงเป็นที่ต้องการอย่างมาก เมื่อประมาณต้นปี 2558 อุปกรณ์ IWalk ได้มีการทดสอบการใช้งานจริงที่ จ.นครปฐม ด้วยจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 12 คน ใช้เวลาทดสอบเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ผลของการทดสอบแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอุปกรณ์ IWalk ที่สามารถฟื้นฟูการเดินของผู้ป่วยได้ ซึ่งผลการทดสอบ ผู้ป่วยทุกคนสามารถเดินได้เร็วขึ้น นานขึ้น และมีสมดุลที่ดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนใช้อุปกรณ์ วัตถุประสงค์หลักของโครงการวิจัยนี้คือ การปรับปรุงแบบและพัฒนาต้นแบบเพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่ใกล้เคียงกับการนำไปใช้ประโยชน์เชิงเชิงพาณิชย์ และหลังจากนั้น ได้ทำการผลิตต้นแบบจำนวน 10 เครื่องที่พร้อมสำหรับการนำไปทดสอบเพื่อใช้งานจริง ในสถานพยาบาลที่ถูกเลือก ลักษณะหลายๆอย่างของอุปกรณ์ IWalk ได้รับการปรับปรุง เช่น รูปลักษณ์ที่สวยงามขึ้น การใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน การควบคุมอุปกรณ์ผ่านระบบจอสัมผัสและระบบหยุดฉุกเฉิน นอกจากนี้ สถานพยาบาลจำนวน 10 แห่งได้ถูกคัดเลือก เพื่อนำ IWalk ไปทดลองใช้งานจริง ซึ่งจะต้องมีการเก็บผลการใช้งานจริงสำหรับการทำวิจัยในขั้นต่อไป In Thailand, stroke is the leading cause of death and the second leading cause of adult disability. We have to pay over 20 billion Baht a year for stroke-related medical costs and disability. Stroke rehabilitation should be started as quickly as possible and done consistently. Because of the lack of physical therapist and rehabilitation machines, daily rehabilitation exercises are rarely successful. Therefore, the simple designed machine with required less physical therapist is considerably needed. At the beginning of year 2015, the clinical test for IWalk has been done at Nakhon Pathom Province, with 12 patients for 8 weeks. The results show a good potential to improve the patient’s walking. All of patients can walk faster, longer with more stable than before using the machine. The main objective of this project is to re-design and develop the closed commercial model for IWalk and produce 10 more machines that ready to use. Many features of IWalk have been modified such as good appearance, standard parts using, touch screen control and emergency stop. The ten places for IWalk testing have been selected. The testing results will be collected in the next phase research.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์th
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยผู้ให้ทุน ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรth
dc.subjectอุปกรณ์ช่วยฝึกเดินth
dc.subjectคนพิการอัมพาตครึ่งซีกth
dc.subjectผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองth
dc.subjectlwalkth
dc.titleการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยฝึกเดินสำหรับคนพิการอัมพาตครึ่งซีกและผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง : lwalkth
dc.title.alternativeThe design and development of gait training machine for hemiplegia people and stroke patientsth
dc.typeTextth
dcterms.accessRightsบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงเอกสารนี้ได้th
dc.rights.holderกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการth
cerif.cfProj-cfProjId2559A00402th
mods.genreรายงานวิจัยth
turac.projectTypeโครงการวิจัยth
turac.researchSectorสาขาสาธารณสุข (Health sector : HE)th
turac.contributor.funderกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
turac.fieldOfStudyวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีth
cerif.cfProj-cfTitleการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยฝึกเดินสำหรับคนพิการอัมพาตครึ่งซีกและผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง : lwalkth
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record