กลุ่มข้อมูลทั้งหมดในชุมชนนี้

รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • type-icon

  การพัฒนาและการใช้สารสกัดจากน้ำมันลำต้นของเฮมพ์เพื่อเพิ่มมูลค่า และรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์บุหรี่ 

  พิษณุ ตู้จินดา (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-02-20)

  บุหรี่เป็นผลิตภัณฑ์สำคัญที่สร้างรายได้อย่างมากทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์บุหรี่ที่ผลิตในประเทศไทยมีอายุค่อนข้างสั้นเมื่อเทียบกับบุหรี่ต่างประเทศ เนื่องจากความชื้นและอากาศในผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีการใช้สารสกัดเฮมพ์มาเคลือบบนกระดาษมวนบุหรี่ด้วยเทคโนโลยีการใช้สเปรย์ความดันต่ำร่วมการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กได้ถูกพัฒนาเพื่อป้องกันการเกาะตัวของความชื้นบนกระดาษม้วนบุหรี่ ผลการศึกษาคุณภาพของบุหรี่ในสภาวะการเร่งเวลา (อุณหภูมิและความชื้นสูง) โดยใช้ Accelerated chamber พบว่าสามารถลดการเสื่อมของผลิตภัณฑ์บุหรี่ที่เกิดจากความชื้นและออกซิเจนในอากา...
 • type-icon

  เทคโนโลยีการกำจัดมอดยาสูบโดยใช้สารสำคัญจากพืช 

  ลักขณา หล่อตระกูล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-02-20)

  มอดยาสูบเป็นแมลงศัตรูพืชที่สร้างความเสียหายกับใบยาสูบ ซึ่งทำให้เกิดความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจต่อการยาสูบแห่งประเทศไทย งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยพัฒนาเทคโนโลยีการกำจัดมอดยาสูบที่ใช้สารสำคัญจากพืชได้แก่ สารสำคัญจากเมล็ดน้อยหน่า กาเฟอีนจากกากกาแฟและนิโคตินจากเศษใบยาสูบ ในรูปแบบสารเดียวและสารผสม รวมถึงเทคนิคในการนำสารดังกล่าวยึดติดกับมุ้งเพื่อการกำจัดมอดยาสูบที่มีประสิทธิภาพในระยะยาวและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ การศึกษาในโครงการนี้ รายงานการสกัดสารสำคัญจากพืช การเคลือบสารและยึดติดกับผ้ามุ้ง และประสิทธิภาพการกำจัดมอดของมุ้ง สาร Squamocin ...
 • type-icon

  วัดมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาในการประกอบธุรกิจ 

  พีระ เจริญพร (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562)

  การดำเนินธุรกิจการค้าและการลงทุนในปัจจุบัน มีรูปแบบการแข่งขันที่มีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าในอดีตอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งนวัตรรมและทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการยอบรับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ เห็นได้จากประเทศที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ได้มาก จะมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้มากกว่าประเทศในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาที่น้อยกว่า จึงอาจกล่าวได้ว่า นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกุญแจสำคัญที่สร้างการเชื่อมต่อระหว่าง...
 • type-icon

  ประชุมสัมมนาวิชาการ มรดกวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ร่วมในอาเซียน 

  สมคิด เลิศไพฑูรย์; สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

  From the 1st ASEAN Cultural Heritage and Identities Conference 2015, most of the ASEAN delegates were very much satisfied with the conference. They admired Fine Arts Department and the organising staffs for the arrangement from the conference concept itself to every process throughout the event including accommodation, management, place of venue, site visit program, Khon performance and most importantly, hospitality and sincere friendship honoured by the Minister of Ministry of Culture, the Director General of Fine Arts Department, all of the T...