Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  บำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ งานบริหารจัดการฐานข้อมูลและรายงานอุบัติเหตุบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

  จิรพล สังข์โพธิ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-24)

  กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (กท.) โดยงานอำนวยความปลอดภัยมีหน้าที่ในการให้บริการผู้ใช้รถใช้ถนนบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ประสบปัญหาไม่ว่าจะในเรื่องของรถเสียหรืออุบัติเหตุ การดำเนินงานของงานอำนวยความปลอดภัยได้มีการนำเอาระบบอำนวยความปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วยระบบสารสนเทศ ระบบแผนที่และ GPS เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ และมีการนำเอาระบบติดตามรถยนต์ของทีมกู้ภัยโดยระบบ GPS มาใช้เพื่อติดตามรถกู้ภัย โดยระบบดังกล่าวสามารถที่จะส่งข้อความการขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยกู้ภัย และสามารถติดตามการดำเนินงานของการกู้ภัยได้ การนำเอาระบบอำนวยความปลอดภัยและจราจรมาใช้ในกา ...
 • type-icon

  บำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ของหน่วยกู้ภัย 

  จิรพล สังข์โพธิ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-24)

  กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (กท.) โดยงานอำนวยความปลอดภัยมีหน้าที่ในการให้บริการผู้ใช้รถใช้ถนนบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ประสบปัญหาไม่ว่าจะในเรื่องของรถเสียหรืออุบัติเหตุ การดำเนินงานของงานอำนวยความปลอดภัยได้มีการนำเอาระบบอำนวยความปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วยระบบสารสนเทศ ระบบแผนที่และ GPS เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ และมีการนำเอาระบบติดตามรถยนต์ของทีมกู้ภัยโดยระบบ GPS มาใช้เพื่อติดตามรถกู้ภัย โดยระบบดังกล่าวสามารถที่จะส่งข้อความการขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยกู้ภัย และสามารถติดตามการดำเนินงานของการกู้ภัยได้ การนำเอาระบบอำนวยความปลอดภัยและจราจรมาใช้ในกา ...