Show simple item record

dc.contributorTU-RAC
dc.contributor.authorวิทวัส รุ่งเรืองผล
dc.date.accessioned2014-08-04T02:47:06Z
dc.date.available2014-08-04T02:47:06Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://dspace.library.tu.ac.th/handle/6625644440/7
dc.description.abstractKrungthai Bank organized “Krung Thai Young Enterprise Award” by the objective to support Thai youth to show their creative business idea, provide them real business experience, and to promote new generation entrepreneur systematically as a key element of the sustainable of Thai economics development. Krungthai Bank organized “13th Krung Thai Young Enterprise Award” in 2013 and entrusted Thammasart University Research and Consultancy Institute as a committee for the first and second round of competition before leaving final round to Krungthai Bank’s expert. At the beginning of 13th contest, the number of candidate were 327 decreasing 13.50% from 2012 (12th contest), only 144 of them decide to continue the contest by sending their project summary report and 97 of them, which mostly from the Northern, passed the first round. In the second round, only 10 teams will be selected by the committee which the chosen teams will be allocated equally by the region. In the final round, the contest was organized at Meeting room 1401 building 1 Krungthai Bank by exhibiting candidate projects. In that day, March 20 2014, all candidates presented their own project in front of Krungthai Bank expert. The winner of this contest were “Maan Kok Dung Pichit Lok Ron Co.,ltd” from Bandung Wittaya School, Udonthani and “Rum Num Morning Co.,ltd” from Montfort School, Chaing Mai as their score was equal. Each of them received winner trophy with 390,000 baht prize money and oversea field trips scholarship. The 2nd place winner was “Black Coffee Co.ltd.” from PAYAP Technological and Business College, Chaing Mai. Their prize was 2nd place trophy with 350,000 baht prize money and oversea field trips scholarship. The other 7 teams were also received complimentary award, each of them received trophy and 85,000 baht prize money.
dc.description.abstractตามที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ได้จัดการประกวดแผนธุรกิจ โครงการ “กรุงไทย ยุววาณิช” (Krung Thai Young Enterprise Award) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทย มีโอกาสแสดงความสามารถในการคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ และมีประสบการณ์ในการทดลองประกอบการทางธุรกิจ ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่อย่างมีระบบ เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งในปี 2556 ถือเป็นครั้งที่ 12 และทางธนาคารฯ ก็ได้มอบความไว้วางใจให้ทาง สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ช่วยดำเนินการตัดสินในรอบแรกและรอบที่สอง เพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของทางธนาคารดำเนินการตัดสินหาผลงาน ที่เหมาะสมจะได้รับรางวัลต่างๆ ต่อไป จากผลงานที่มีการส่งเข้าประกวดในปี 2556 จำนวน 327 โครงงาน เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวดปี 2556 กับปี 2555 พบว่ามีจำนวนลดลง คิดเป็นร้อยละ 13.50 และมีโครงงานที่ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการเพียง 144 โครงงาน โดยสรุปผลการตัดสินทีมที่ผ่านเข้ารอบแรก ได้จำนวน 97 โครงงาน ซึ่งผลงานที่ผ่านเข้ารอบมากที่สุดส่วนใหญ่จะมาจากภาคเหนือ สำหรับการตัดสินในรอบที่สองคัดเลือกโครงงานเข้ารอบเพียง 10 ทีม โดยกระจายทุกภูมิภาค ซึ่งการตัดสินรอบชิงชนะเลิศทางธนาคารได้จัดให้มีนิทรรศการแสดงผลงาน และนำเสนอผลงานของนักเรียน ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1401 อาคาร 1 ธนาคารกรุงไทย โดยสรุปทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจำนวน 2 ทีม เนื่องจากมีผลคะแนนเท่ากัน ได้รับโล่และเงินรางวัลรวม 390,000 บาท พร้อมไปทัศนศึกษาต่างประเทศ คือ บริษัท ม่านกกดุงวิทย์ พิชิตโลกร้อน จำกัด จากโรงเรียนบ้านดุงวิทยา จ.อุดรธานี และบริษัท รำลำมอร์นิ่ง จำกัด จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่และเงินรางวัลรวม 350,000 บาท พร้อมไปทัศนศึกษาต่างประเทศ คือ บริษัท Black Coffee จำกัด จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จ.เชียงใหม่ ส่วนรางวัลชมเชยจำนวน 7 รางวัล ได้รับโล่และเงินรางวัลรวมรางวัลละ 85,000 บาทen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherบมจ.ธนาคารกรุงไทย
dc.subjectเยาวชนไทยth
dc.subjectการคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจth
dc.subjectยุววาณิชth
dc.titleบริหารจัดการการตัดสินโครงการธุรกิจ “โครงการกรุงไทย ยุววาณิช” 2555th
dc.typeResearchen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record