Now showing items 1-20 of 603

 • type-icon

  BIVALENT SFTI-I INHIPITOR : การสังเคราะห์ และสมบัติต่อต้าน HUMAN-B-TRYPTASE 

  ภานุมาศ ทองอยู่ (2015-10-12)

  โรคหอบหิด (asthma) เป็นโรคที่ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วโลก โดยในขณะนี้จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคหอบหืด พบว่า มีผู้ป่วยด้วยโรคนี้อยู่มากกว่า 300 ล้านคนทั่วโลก สาเหตุของโรคหอบหืดพบว่า เกิดจากไอเสียและมลภาวะต่างๆ อาทิ ไรฝุ่น ละอองเกสรดอกไม้ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้โรคนี้แพร่กระจายเพิ่มมากขึ้น Human-β-tryptase เป็นเอ็นไซม์ตัวหนึ่งที่สำคัญในกระบวนการก่อโรคหอบหืด โดยจัดอยู่ในกลุ่ม serine protease ลักษณะที่สำคัญของเอ็นไซม์ชนิดนี้คือ มีลักษณะโครงสร้างแบบ tetrameric โดย human-β-tryptase จะถูกปล่อย เมื่อ mast cell ได้รับการกระตุ้นด้วยสาเหตุต่างๆ ...
 • type-icon
 • type-icon
 • type-icon

  Final report assessment of public energy conservation attitude by DSM programs 

  Research and Consultancy Institute, Thammasat University (2010-09T06)
 • type-icon

  Final report payment strategic directions 

  Pichet Durongkaveroj; Arnat Leemakdej; Pradit Withisuphakorn; Preecha Vijitthammaros; Waranon Dilok-kunanan; Monchaya Mitpaibul; Chaiyuth Padungsaksawat (Payment Systems Group Bank of Thailand, 2001)
 • type-icon

  Inspection and Evaluation of Structural and Function Performance of Façade System for The Crest Sukhumvit 34 

  Virote Boonyapinyo; วิโรจน์ บุญญภิญโญ (2015-09-07)

  The purpose of this Performance Test is to verify the design intent of main façade systems to be used in “The Crest Sukhumvit 34” building project. Testing is at Kaskal Façade Testing Centre in 342 Moo 7, Sukhumvit Road Km. 35, Bangpoomai, Muang Samutprakarn, Thailand (10280). The test facility is leased by Tekint Co.,Ltd. as the façade contractor. In order to ensure that tests are conducted in compliance to ASTM standards for testing. Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) is nominated to supervise and evaluate the tests ...
 • type-icon

  Inspection and Evaluation of Structural and Function Performance of Door and Window System for Centric Sea Pattaya 

  Virote Boonyapinyo; วิโรจน์ บุญญภิญโญ (2015-09-07)

  The purpose of this Performance Test is to verify the design intent of main façade systems to be used in “Centric Sea Pattaya” building project. The performance test was conducted at Kaskal Façade Testing Centre in 342 Moo 7, Sukhumvit Road Km. 35, Bangpoomai, Muang Samutprakarn, Thailand (10280). The test facility is leased by Frametek Window and Door Co., Ltd. as the façade contractor. In order to ensure that tests are conducted in compliance to ASTM standards for testing, Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) is ...
 • type-icon

  Inspection and Evaluation of Structural and Function Performance of door and window System for Fuse Mobius, Condolette Ize and U Delight Project 

  Virote Boonyapinyo; วิโรจน์ บุญญภิญโญ (2015-09-07)

  The purpose of this Performance Test is to verify the design intent of main façade systems to be used in “Fuse Mobius, Condolette Ize, and U Delight” building project.The performance test was conducted at Kaskal Façade Testing Centre in 342 Moo 7, Sukhumvit Road Km. 35, Bangpoomai, Muang Samutprakarn, Thailand (10280). The test facility is leased by Frametek Window and Door Co., Ltd. as the façade contractor. In order to ensure that tests are conducted in compliance to ASTM standards for testing, Thammasat University Research and Consultancy ...
 • type-icon

  Inspection and Evaluation of Structural and Function Performance of Facade System for UP Ekamai Condominium 

  Virote Boonyapinyo; วิโรจน์ บุญญภิญโญ (2015)

  The purpose of this Performance Test is to verify the design intent of main façade systems to be used in “UP EKAMAI CONDOMINIUM” building project. The performance test was conducted at Kaskal Façade Testing Centre in 342 Moo 7, Sukhumvit Road Km. 35, Bangpoomai, Muang Samutprakarn, Thailand (10280). The test facility is leased by S.Charoen Aluminum and Glass Co., Ltd. as the façade contractor. In order to ensure that tests are conducted in compliance to ASTM standards for testing, Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) ...
 • type-icon

  Inspection and Evaluation of Structural and Function Performance of Façade System for The Hotel Condominium 

  Virote Boonyapinyo; วิโรจน์ บุญญภิญโญ (2015-09-07)

  The purpose of this Performance Test is to verify the design intent of main façade systems to be used in “The Hotel Condominium” building project. The performance test was conducted at Kaskal Façade Testing Centre in 342 Moo 7, Sukhumvit Road Km. 35, Bangpoomai, Muang Samutprakarn, Thailand (10280). The test facility is leased by Fenster International Co., Ltd. as the façade contractor. In order to ensure that tests are conducted in compliance to ASTM standards for testing, Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC) is ...
 • type-icon

  Research project on the service user satisfaction and the satisfaction of those affected by the operations of the Tourism Authority of Thailand 

  Research and Consultancy Institute, Thammasat University (Research and Consultancy Institute, Thammasat University, 2002)
 • type-icon

  Smart Packaging สำหรับผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค : ข้าวเหนียวมะม่วง (พันธุ์น้ำดอกไม้) 

  วรภัทร ลัคนทินวงศ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559)

  ข้าวเหนียวมูนมะม่วงน้ำดอกไม้ เป็นของหวานที่นิยมชมชอบของคนทั่วโลกจนติดอันดับ 1 ใน 5 แต่ของหวานนี้ปกติเก็บในอุณหภูมิปกติได้ไม่เกิน 1 วัน หรือต้องนำไปแช่แข็ง จึงได้ทำการศึกษาและพัฒนา Smart packaging สำหรับข้าวเหนียวมูนมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง เพื่อให้สามารถเก็บในตู้เย็นปกติอุณหภูมิ 4±2 °C มีอายุการวางจำหน่ายภายใน 7 วัน โดยไม่ต้องแช่แข็งสามารถจำหน่ายได้ในร้านสะดวกซื้อ โดยนำมะม่วงที่แก่ประมาณร้อยละ 80 และ 90 จมในน้ำเกลือความเข้มข้นร้อยละ 3 นำมาบ่มให้สุกแล้วนำมาล้างผิวผลด้วย HOCl ความเข้มข้น 500 ppm นาน 10 นาที แล้วนำมาปอกในห้องสะอาด (clean room) ...
 • type-icon

  Social Innovation Driving unit เฉพาะด้าน 

  วีรบูรณ์ วิสารทสกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561)

  โครงการ Social Innovation Driving Unit ซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ มีระยะเวลาโครงการตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2561 รวมระยะเวลา 7 เดือน 16 วัน โดยมีเป้าหมายที่สนับสนุนและบ่มเพาะผู้สนใจในการแก้ไขปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม ให้สามารถต่อยอดแนวคิดและ/หรือพัฒนาตัวนวัตกรรมให้ยกระดับในเชิงธุรกิจเพื่อสังคม โดยผ่านการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและการให้คำแนะนำ จากการดำเนินการพบว่า กระบวนการบ่มเพาะที่ดีและเหมาะสมสำหรับโครงการนวัตกรรมทางสังคมนั้น จำเป็นต้อง 1) มีระยะเวลาการบ่มเพาะที่นานพอที่จะให้กิจการได้มีโอกาสทดลองความคิดและตลาด ...
 • type-icon

  The research project on model of public participation in the area of development of power generation project of Electricity Generating Authority of Thailand 

  Reungsak Suddhipong; Chamnong Wongsawang; Paitoon Pittayachawal; Salin Saraito; Saenee Ahamchanya; Montree Suwanmontree; Wirat Peerasatian; Manop Manowat; Theeranan Kesaprakorn; Nittaya Panjamawat; Surachai Prasertwikai; Aurapan Weerakalas; Wanchai Prasatkhetwit (Electricity Generating Authority of Thailand, 2001)
 • type-icon

  Wind Load Study By Wind Tunnel Test โครงการคอนโดมิเนียม อโศก 

  วิโรจน์ บุญญภิญโญ; Boonyapinyo, Virote (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558)
 • type-icon

  WIND LOAD STUDY FOR Ashton Chula-Silom BUILDING PROJECT BY WIND TUNNEL TEST : โครงการ Ashton Chula-Silom 

  วิโรจน์ บุญญภิญโญ (Thammasat University Research and Consultancy Institute, 2015)
 • type-icon

  WIND LOAD STUDY FOR LANGSUAN BUILDING PROJECT BY WIND TUNNEL TEST 

  วิโรจน์ บุญญภิญโญ; Boonyapinyo, Virote (Thammasat University Research and Consultancy Institute, 2015)

  This report presents final results for pressure measurement study for cladding design of APW Building by wind tunnel test. The Langsuan Buildings consists of many high-rise buildings, namely, APW, TPV, LPV, APS, and APL. The project is developed on Langsuan Road in Center Bangkok. The APW Building consists of 22-story building with 71.60 m height of top roof, 50.60 m width, and 86.10 m depth. This building has the special characteristics as a) the irregular geometry of the floor area, and b) close spacing of many high-rise buildings. These ...
 • type-icon

  WIND LOAD STUDY FOR OFFICE SUKHUMVIT 40 PROJECT BY WIND TUNNEL TEST 

  วิโรจน์ บุญญภิญโญ; Boonyapinyo, Virote (Thammasat University Research and Consultancy Institute, 2015)

  This report presents final results for pressure measurement study for cladding design of office Sukhumvit 40 Building by wind tunnel test. The Office Sukhumvit 40 comprises 1 office tower with 122.80 m equivalent roof height, 34 stories and twisted shape. The project is developed on the Sukhumvit Road, Soi 40 in Center Bangkok. This building has the following special characteristics: a) the very flexible and high-rise buildings, b) the irregular geometry of the floor area, and c) close spacing of many high-rise buildings. These special ...
 • type-icon

  WIND LOAD STUDY FOR SINGHA COMPLEX CONDOMINIUM PROJECT BY WIND TUNNEL TEST โครงการ Singha Complex Condominium 

  วิโรจน์ บุญญภิญโญ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560)

  วัตถุประสงค์ของการศึกษาแรงลมของโครงการ สิงห์ Complex Condominium โดยการทดสอบในอุโมงค์ลมมีดังนี้ 1) การศึกษาแรงลมโดยรวมและการตอบสนองของอาคาร ด้วยวิธีการวัดแรงลมที่ฐานอาคารในอุโมงค์ลม เพื่อนำแรงลมไปออกแบบโครงสร้างหลักต้านทานแรงลม และคำนวณอัตราเร่งสูงสุดที่ยอดอาคารภายใต้แรงลม 2) ศึกษาแรงลมเฉพาะที่สำหรับออกแบบผนังภายนอกอาคาร ด้วยวิธีวัดหน่วยแรงลมของแบบจำลองในอุโมงค์ลม เพื่อนำหน่วยแรงลมไปออกแบบกระจกรอบอาคารตามหน่วยแรงลมที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งทำให้ปลอดภัย และประหยัด กล่าวคือบริเวณที่มีหน่วยแรงลมมากก็เสริมกระจกให้มีความหนามากขึ้น ส่วนบริเวณที่มีหน่วยแรง ...
 • type-icon

  Wind Load Study for Singha Complex Project by Wind Tunnel Test 

  วิโรจน์ บุญญภิญโญ; Boonyapinyo, Virote (Thammasat University Research and Consultancy Institute, 2015)

  This report presents final results for pressure measurement study for cladding design of Singha Head Office Building by wind tunnel test. Singha Head office Building consists of 39-story with 174.5 m height of top tower, 57.20 m, and 46.30 m typical width and depth, respectively. This building is developed on intersection of Asok Montri and New Pechaburi Road. This building has the following special characteristics: a) the very flexible and high-rise buildings, b) the irregular geometry of the floor area, and c) close spacing of many high-rise ...