Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   Smart Packaging สำหรับผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค : ข้าวเหนียวมะม่วง (พันธุ์น้ำดอกไม้) 

   วรภัทร ลัคนทินวงศ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

   ข้าวเหนียวมูนมะม่วงน้ำดอกไม้ เป็นของหวานที่นิยมชมชอบของคนทั่วโลกจนติดอันดับ 1 ใน 5 แต่ของหวานนี้ปกติเก็บในอุณหภูมิปกติได้ไม่เกิน 1 วัน หรือต้องนำไปแช่แข็ง จึงได้ทำการศึกษาและพัฒนา Smart packaging สำหรับข้าวเหนียวมูนมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง เพื่อให้สามารถเก็บในตู้เย็นปกติอุณหภูมิ 4±2 °C มีอายุการวางจำหน่ายภายใน 7 วัน โดยไม่ต้องแช่แข็งสามารถจำหน่ายได้ในร้านสะดวกซื้อ โดยนำมะม่วงที่แก่ประมาณร้อยละ 80 และ 90 จมในน้ำเกลือความเข้มข้นร้อยละ 3 นำมาบ่มให้สุกแล้วนำมาล้างผิวผลด้วย HOCl ความเข้มข้น 500 ppm นาน 10 นาที แล้วนำมาปอกในห้องสะอาด (clean room) ...