Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   แนวทางการบูรณะโครงสร้างสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

   กฤดายุทธ์ ชมภูมิ่ง (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2020-05-05)

   โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาสำรวจ วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการบูรณะปรับปรุงโครงสร้างสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยการดำเนินงานประกอบด้วย 1) การสำรวจความเสียหาย (Visual Inspection) ของโครงสร้างสะพาน 2) การสำรวจค่าพิกัด (Alignment) และระดับ (Profile) ของโครงสร้างสะพาน และการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของชิ้นส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างสะพาน 3) การตรวจสอบพฤติกรรมการรับน้ำหนักของโครงสร้างสะพานภายใต้น้ำหนักบรรทุกทดสอบและภายใต้การจราจรปกติ (Bridge Load Test and Behavior Measurement) 4) การวิเคราะห์พฤติกรรมและการประเมินความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างสะพาน ...