Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    การพัฒนาและการใช้สารสกัดจากน้ำมันลำต้นของเฮมพ์เพื่อเพิ่มมูลค่า และรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์บุหรี่ 

    พิษณุ ตู้จินดา (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-02-20)

    บุหรี่เป็นผลิตภัณฑ์สำคัญที่สร้างรายได้อย่างมากทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์บุหรี่ที่ผลิตในประเทศไทยมีอายุค่อนข้างสั้นเมื่อเทียบกับบุหรี่ต่างประเทศ เนื่องจากความชื้นและอากาศในผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีการใช้สารสกัดเฮมพ์มาเคลือบบนกระดาษมวนบุหรี่ด้วยเทคโนโลยีการใช้สเปรย์ความดันต่ำร่วมการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กได้ถูกพัฒนาเพื่อป้องกันการเกาะตัวของความชื้นบนกระดาษม้วนบุหรี่ ผลการศึกษาคุณภาพของบุหรี่ในสภาวะการเร่งเวลา (อุณหภูมิและความชื้นสูง) โดยใช้ Accelerated chamber พบว่าสามารถลดการเสื่อมของผลิตภัณฑ์บุหรี่ที่เกิดจากความชื้นและออกซิเจนในอากาศได้ ...