Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  Smart Packaging สำหรับผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค : ข้าวเหนียวมะม่วง (พันธุ์น้ำดอกไม้) 

  วรภัทร ลัคนทินวงศ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

  ข้าวเหนียวมูนมะม่วงน้ำดอกไม้ เป็นของหวานที่นิยมชมชอบของคนทั่วโลกจนติดอันดับ 1 ใน 5 แต่ของหวานนี้ปกติเก็บในอุณหภูมิปกติได้ไม่เกิน 1 วัน หรือต้องนำไปแช่แข็ง จึงได้ทำการศึกษาและพัฒนา Smart packaging สำหรับข้าวเหนียวมูนมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง เพื่อให้สามารถเก็บในตู้เย็นปกติอุณหภูมิ 4±2 °C มีอายุการวางจำหน่ายภายใน 7 วัน โดยไม่ต้องแช่แข็งสามารถจำหน่ายได้ในร้านสะดวกซื้อ โดยนำมะม่วงที่แก่ประมาณร้อยละ 80 และ 90 จมในน้ำเกลือความเข้มข้นร้อยละ 3 นำมาบ่มให้สุกแล้วนำมาล้างผิวผลด้วย HOCl ความเข้มข้น 500 ppm นาน 10 นาที แล้วนำมาปอกในห้องสะอาด (clean room) ...
 • type-icon

  อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวน้ำหอมติดผลดกทั้งปี 

  วรภัทร ลัคนทินวงศ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

  โครงการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวน้ำหอมติดผลดกทั้งปี มีผู้เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจังหวัดราชบุรี สมุทรสาคร-นครปฐม สมุทรสงคราม และกรุงเทพมหานคร กิจกรรมในการฝึกอบรมประกอบด้วย 1) การถ่ายทอดความองค์ความรู้ด้านการผลิตมะพร้าว และความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสารละลายผสมเกสรมะพร้าวที่ใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติโดยการบรรยาย 2) การสาธิตและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีการผลิตมะพร้าวน้ำหอมติดผลดกทั้งปี 3) การติดตามผลการปฏิบัติงาน และเก็บผลที่ได้มาวิเคราะห์อุปสรรค ...