Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    เทคโนโลยีการกำจัดมอดยาสูบโดยใช้สารสำคัญจากพืช 

    ลักขณา หล่อตระกูล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-02-20)

    มอดยาสูบเป็นแมลงศัตรูพืชที่สร้างความเสียหายกับใบยาสูบ ซึ่งทำให้เกิดความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจต่อการยาสูบแห่งประเทศไทย งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยพัฒนาเทคโนโลยีการกำจัดมอดยาสูบที่ใช้สารสำคัญจากพืชได้แก่ สารสำคัญจากเมล็ดน้อยหน่า กาเฟอีนจากกากกาแฟและนิโคตินจากเศษใบยาสูบ ในรูปแบบสารเดียวและสารผสม รวมถึงเทคนิคในการนำสารดังกล่าวยึดติดกับมุ้งเพื่อการกำจัดมอดยาสูบที่มีประสิทธิภาพในระยะยาวและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ การศึกษาในโครงการนี้ รายงานการสกัดสารสำคัญจากพืช การเคลือบสารและยึดติดกับผ้ามุ้ง และประสิทธิภาพการกำจัดมอดของมุ้ง สาร Squamocin ...